Interpretacja ministerstwa: W module Projekty naukowe wskazuje się jedynie kierownika zespołu lub kierownika zespołu badawczego. Członkowie zespołu nie podlegają rejestracji.