Przepisy wskazują na obowiązek uzupełnienia danych za okres od dnia 1 października 2018 r.

Jeśli kierunek, który został wygaszony, został zmigrowany do nowej wersji systemu POL-on, zasadnym jest uzupełnienie informacji o liczbie godzin zajęć za rok akademicki 2018/2019 (zarówno w module Kierunki studiów, jak i module Pracownicy). Jeśli natomiast kierunek wygasł i nie został zmigrowany do POL-onu 2.0, wówczas nie będzie możliwości odzwierciedlenia w POL-onie informacji w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że w pierwszej kolejności należy przede wszystkim uzupełniać informacje w zakresie kierunków prowadzonych, natomiast w dalszej kolejności w zakresie kierunków wygaszonych.