kierunek wygaszony

Dlaczego system nie przyjmuje danych starych studentów na kierunkach wygaszanych?

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć z poprzedniego roku akademickiego na kierunku, który został wygaszony?