Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1 a) rozporządzenia ws. POL-on dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora należy wprowadzić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-on dane należy aktualizować w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie. Zatem nie jest wymagane wypełnianie wszystkich danych w momencie przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej, lecz w terminie późniejszym, gdy podmiot będzie posiadał taką wiedzę. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 201 ust. 2 ustawy 2.0 doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia.

Uwaga! Do tej pory wprowadzenie promotora bez podania planowanego terminu złożenia rozprawy doktorskiej skutkowało wyświetleniem komunikatu o błędach. Informujemy, że pole dotyczące planowanego terminu złożenia rozprawy doktorskiej zostało usunięte z modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora. Aktualnie informacja o promotorze jest wprowadzana niezależnie od innych danych.