Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, rejestrując dane takiego promotora (moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora, zakładka „Rozprawa doktorska”) należy w polu „Miejsce zatrudnienia” wybrać opcję „spoza systemu”. Następnie w polu „Nazwa miejsca zatrudnienia” należy wpisać „emerytura”. Nie trzeba w tym wypadku wypełniać pozostałych pól dotyczących zatrudnienia takiego promotora.

Nie jest planowane dodawanie odrębnego pola dotyczącego emerytury.