W module Osoby ubiegające się o stopień doktora wejdź w zakładkę „Rozprawa doktorska”. Przy nazwisku promotora kliknij w ikonę ze znakiem X (akcja „Zakończ pełnienie funkcji”). Uaktywni się pole „Data do”, w którym wpisz, do kiedy promotor pełnił swoją funkcję. Zaakceptuj datę klikając w znacznik z prawej strony.