Jeśli uczelnia prowadzi jedynie program studiów niestacjonarnych, wówczas w module Kierunki studiów podajemy liczbę godzin zajęć wynikającą z tego programu. Również w module Pracownicy należy podać liczbę godzin zajęć wynikającą z tego programu.

Nie należy w tej sytuacji wpisywać pracownikowi liczby godzin zajęć w wysokości „0” – tak postępujemy jedynie w sytuacji jednoczesnego prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku.