studia niestacjonarne

Jak należy podać liczbę godzin zajęć w przypadku, gdy kierunek jest prowadzony tylko niestacjonarnie?

Jaką liczbę godzin zajęć wpisać pracownikowi w module Pracownicy, jeśli prowadzi on zajęcia na kierunku zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych?

Czy osoba prowadząca zajęcia na studiach niestacjonarnych, zatrudniona na umowę cywilno-prawną powinna zostać zarejestrowana w wykazie nauczycieli akademickich?