Tak, osoby takie traktowane są jako inne osoby prowadzące zajęcia i powinny być rejestrowane w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukowa oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, znajdującym się w module Pracownicy.