Informacji o prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktoranta nie rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora ani w module Doktoranci. Natomiast, jeśli niezatrudniony na uczelni doktorant prowadzi na niej zajęcia dydaktyczne, wówczas należy go zarejestrować w module Pracownicy jako tzw. inną osobę prowadzącą zajęcia i uzupełnić sekcję „Informacje o prowadzonych zajęciach”.

Zobacz też wpisy w Pomocy: