W sprawozdaniu o mobilności należy wykazać wszystkich absolwentów, którzy uczestniczyli w mobilności podczas studiów. Sprawozdanie należy sporządzić dla całej uczelni, a więc uwzględnić w nim zarówno absolwentów instytucji głównej, jak i filii.