Istnieją sytuacje, gdy pracownik prowadzi zajęcia obieralne, na które mogą zapisywać się studenci z różnych kierunków. Na początku roku akademickiego rejestruje mu się liczbę godzin zajęć dla wszystkich tych kierunków. Już po rozpoczęciu roku akademickiego może się okazać, że na te zajęcia nie zapisał się ani jeden student z danego kierunku.

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, w takiej sytuacji zasadnym wydaje się, aby takiemu pracownikowi, który miał zadeklarowaną na dany rok akademicki liczbę godzin zajęć, skorygować wartość na odpowiadającą stanowi faktycznemu. Nie są tą bowiem pojedyncze godziny z uwagi na drobne nieobecności, ale być może cały wymiar zajęć dydaktycznych danego pracownika w ramach tych kierunków.

Zobacz też: