Pracownikowi należy przypisać wszystkie godziny zajęć z każdego kierunku, w ramach którego dane zajęcia są przez niego prowadzone.

Zobacz też: