Rejestrujemy tylko projekty, na które uczelnia uzyskała finansowanie zewnętrzne. Projekty z Subwencji nie zaliczają się do takich projektów.