Tak, osoby takie powinny być rejestrowane w module Osoby ubiegające się o stopień doktora w POL-onie 2.0, ze wskazaniem, że  przygotowywanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie „Studia doktoranckie”.

Należy je zarejestrować dopiero po otwarciu formalnego postępowania ws. uzyskania stopnia doktora.

Wyszczególnienie, kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, znajduje się tutaj.

W module Osoby ubiegające się o stopień doktora nie podaje się informacji na temat odbywanych przez „starych” doktorantów studiów doktoranckich. Te informacje znajdują się w starym POL-onie.