Stanowisko ministerstwa: Projekt należy sprawozdać, jeśli jest się jego liderem lub podmiotem współrealizującym projekt.