Tak, doktoranci kształcący się w ramach szkół doktorskich powinni być rejestrowani w module Osoby ubiegające się o stopień doktora w POL-onie 2.0, ze wskazaniem, że przygotowywanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie „Kształcenie doktorantów”. Zgodnie bowiem z ustawą 2.0., kształcenie w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Tym samym podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej jest jedną ze ścieżek ubiegania się o stopień doktora.

Wyszczególnienie, kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, znajduje się tutaj.