W przypadku kierunków z podstawą prawną decyzja/pozwolenie ministra należy zwrócić się z prośbą do MNiSW o zmianę (wysyłając zgłoszenie merytoryczne). Tam, gdzie podstawą prawną jest uchwała senatu lub decyzja rektora, uczelnia może sama dokonać edycji. Więcej informacji znajduje się tu.