Doktorat wdrożeniowy to program ministra realizowany w trybie art. 365 pkt 7 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i ogłaszamy na podstawie 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Środki finansowe są przeznaczone m.in. na stypendia doktoranckie dla uczestnika tego programu.

Stypendia to nie projekty badawcze, w związku z tym nie podlegają rejestracji w module projekty naukowe.