Tak wprowadzamy wszystkie projekty niezależnie od tego czy jesteśmy liderem, czy też jesteśmy konsorcjantem. Każda Instytucja odpowiada za swoje dane.

Zobacz także:

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?