Obowiązek rejestracji projektów nie dotyczy tyko lidera. Dane nie są współdzielone. Obowiązek wprowadzenia danych współrealizatorów dotyczy „Nazwy współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium RP”.