Podajemy tylko wartość podstawową stypendium. Dodatkowo zaznaczamy, czy osobie przysługuje również zwiększenie stypendium (bez podawania jego wartości).