Zgodnie ze stanowiskiem MEIN w sprawie kwalifikacji przyznanych środków w ramach funduszy strukturalnych środki należy zarejestrować jako krajowe.