Powrót do listy

Stanowisko ministerstwa w sprawie kwalifikacji przyznanych środków w ramach funduszy strukturalnych

W nawiązaniu do ostatnich zapytań dotyczących kwalifikacji środków przyznanych przez krajowe instytucje pośredniczące na realizację projektu, uprzejmie informujemy, że całe środki przyznane na realizację projektu traktujemy jako środki krajowe.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie korekty w systemie w stosunku do sprawozdanych informacji, jeśli środki przyznane na realizację projektu były w podziale na środki krajowe i zagraniczne.