Dane innych osób prowadzących zajęcia, w tym ich kompetencje i doświadczenie, należy uzupełnić dla osób zatrudnionych (lub prowadzących zajęcia na innej podstawie) w dniu 1 października 2018 r. i okresach późniejszych (przy czym początek obowiązywania umowy cywilno-prawnej, na podstawie której zatrudniona jest lub była taka osoba może dotyczyć daty wcześniejszej niż 1 października 2018 r.)