Dane te należy uzupełnić wstecznie począwszy od 1 października 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy 2.0.