Ministerstwo nie udziela wytycznych w tym zakresie, pozostawiając tę kwestię do ustalenia wewnątrz podmiotu.