c.d. pytania:

Do momentu zawieszenia kształcenia, doktorantka pobierała stypendium przez 47 miesięcy, a więc po zakończonym zawieszeniu jest uprawniona do otrzymania stypendium doktoranckiego jeszcze przez 1 miesiąc. 

Komunikat o upływającym terminie pobierania stypendium przez doktoranta jest informacją pomocniczą dla uczelni, aby ta miała czas na podjęcie stosownych działań w zakresie wypłaty stypendium. Okresy zawieszenia są uwzględniane przy wyliczaniu okresu pobierania stypendium, więc nie ma potrzeby oznaczania tego czasu jako okresu, w którym doktorantowi nie przysługuje prawo do pobierania stypendium. Wyświetlający się komunikat nie wpływa w żaden sposób na przetwarzanie danych przez inne (zewnętrzne) systemy. Jeśli użytkownik podjął już stosowne działania i komunikat nie jest potrzebny – można go wyłączyć. Jeśli jednak użytkownik chciałaby mieć w pamięci, że po powrocie z zawieszenia doktorantka może pobierać stypendium jeszcze przez miesiąc może pozostawić ten komunikat.