W przypadku, gdy zatrudnienie pracownika nie ustało, jest możliwość kontynuacji zatrudnienia przez opcję „Dodaj warunki zatrudnienia” i rejestrację nowego stanowiska pracownika.
Zmiana stanowiska pracownika nie ma przełożenia na złożone oświadczenia o reprezentacji dyscyplin oraz o liczbie N dopóki nieprzerwanie trwa stosunek pracy (zatrudnienie) pracownika w danym podmiocie. Dopiero całkowite zakończenie zatrudnienia może wymagać złożenia nowych oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie oraz o liczbie N.