Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, pracownik inżynieryjno-techniczny zatrudniony w uczelni nie ma w zakresie swoich obowiązków prowadzenia zajęć dydaktycznych – została z nim podpisana dodatkowa umowa na prowadzenie tych zajęć i w związku z powyższym powinien zostać wprowadzony do wykazu jako inna osoba prowadząca zajęcia.