Taka osoba jest być zliczana jako cudzoziemiec z krajem obywatelstwa Niemcy. Od sprawozdań za rok 2021 zastąpiono dla cudzoziemców kraj urodzenia krajem obywatelstwa.