Według interpretacji ministerstwa: Co do zasady, w systemie wprowadza się wcześniejszą datę.