Według interpretacji MEIN: Co do zasady, w systemie wprowadza się wcześniejszą datę.