(c.d. pytania) Czy należy wprowadzić wszystkie te projekty? Czy tylko te, które mają komponent badawczy? Co z projektami gdzie finansowana jest jedynie mobilność w celach badawczych, ale badania  nie? Czy należy wprowadzać projekty zakwalifikowane typowo jako dydaktyczne, takie jak np. Erasmus, ale posiadające komponent badawczy?

Stanowisko ministerstwa: Co do zasady, powinno sprawozdawać się projekty badawcze. W module istnieje możliwość sprawozdawania również projektów mających na celu upowszechnianie nauki. Jeśli mobilność ma charakter upowszechniania nauki to taki projekt należy sprawozdać.

Projektów dydaktycznych nie sprawozdaje się w  module Projekty naukowe.