Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, takiej osobie nie wprowadza się pensum z uwagi na brak prowadzenia zajęć dydaktycznych.