Jeśli inna osoba prowadząca zajęcia aktualnie pracuje w instytucji, to nie rejestrujemy jej kolejnego zatrudnienia w tej instytucji, ale dodajemy kolejny warunek zatrudnienia (zakładka „Zatrudnienie”, sekcja „Warunki zatrudnienia”).