Nie ma możliwości dokonywania zmian w odniesieniu do oświadczenia o liczbie N. Generalnie kolejność dyscyplin na oświadczeniu N powinna odpowiadać kolejności na oświadczeniu o dyscyplinach.
Jeśli jest różna w różnych miejscach systemu, może to świadczyć jedynie o błędnej prezentacji w danym miejscu. W takiej sytuacji proszę zgłosić błąd do Helpdesku POL-on.

W przypadku oświadczenia o liczbie N kolejność dyscyplin nie ma merytorycznego znaczenia. Sama kolejność dyscyplin merytorycznie jest interpretowana zawsze według kolejności na oświadczeniu o reprezentowanych dyscyplinach i to ona ma znaczenie zasadnicze.

Zobacz też: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-kolejnosc-dyscyplin-wymienionych-w-sekcji-oswiadczenie-n-w-module-pracownicy-ma-znaczenie/.