Stanowisko ministerstwa: Jeśli umowa ramowa określa całość środków przyznanych na projekt, należy sprawozdać tylko dane z umowy ramowej, a także  podać datę rozliczenia projektu wynikającą z ostatniej umowy szczegółowej.