Dane te będą wprowadzane w polach tekstowych, w których należy opisać ogólny zakres kompetencji i doświadczenia danej osoby (pola te dotyczą tzw. innych osób prowadzących zajęcia). Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy 2.0 należy podać informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.
Dane będą wprowadzane w rozbiciu na następujące informacje:

  • zakres zdobytego doświadczenia,
  • zakres posiadanych kompetencji naukowych,
  • zakres posiadanych kompetencji dydaktycznych,
  • zakres posiadanych kompetencji praktycznych.