Zasadniczo doktoranci, jako inne osoby prowadzące zajęcia, nie posiadają jeszcze znacznego doświadczenia zawodowego. W takiej sytuacji zasadnym jest, aby w POL-onie podać jedynie minimum informacji. Np. jako okres zdobytego doświadczenia wystarczy wskazać okres odbywania studiów doktoranckich/kształcenia w szkole doktorskiej. Jako kompetencje wystarczające jest wskazanie, że osoba jest doktorantem. W przypadku pola „Zakres zdobytego doświadczenia” można wskazać, jakiego rodzaju doświadczenie zawodowe doktorant już posiada lub podać informację o braku doświadczenia.