Stanowisko ministerstwa:
W sekcji „Informacje o prowadzonych zajęciach” rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy PSWN, § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on) co dotyczy zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych osób prowadzących zajęcia.

Zgodnie z ogólnymi zasadami zamieszczonymi w sekcji Pomocy POL-on w module Pracownicy należy wykazać wszystkie planowane pracownikom godziny zajęć, wynikające i przypisane tym osobom zgodnie z informacjami zawartymi w programie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu w danym roku akademickim. Chodzi więc wyłącznie o liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, a nie z pensum dydaktycznego ani z faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin. Jeśli pracownik tylko współprowadzi zajęcia z innymi pracownikami, to rejestrujemy dokładnie te godziny, które prowadzi.