Informacje o liczbie godzin zajęć w danym roku akademickim należy podać według programu studiów obowiązującego na dany rok akademicki, aktualnego dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od tego roku. W roku akademickim  2018/2019 rejestrujemy liczbę godzin cyklu rozpoczynającego się w 2018 r., w roku akademickim 2019/2020 rejestrujemy liczbę godzin cyklu rozpoczynającego się w 2019 r. itd.

Więcej informacji znajdziesz we wpisie Pomocy.