Stanowisko ministerstwa:
W sprawozdaniu należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS. W przypadku praktyk – dotyczy to zarówno obowiązkowych jak i nieobowiązkowych – uregulowanych wewnętrznymi przepisami uczelni.

Zgodnie ze wskazaniami GUS, w sprawozdaniu o mobilności zawsze wykazujemy absolwenta tylko jeden raz. W przypadku absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę (kilkukrotnie) w celu studiowania oraz na praktyki (inny cel) lub do innych państw (inne destynacje) – kryterium dodatkowym jest długość pobytu. W przypadku różnych celów wyjazdów/różnych destynacji, należy wykazać tylko najdłuższy z nich.