W roku akademickim 2019/2020 studenci raportowani są do starego systemu POL-on, który został dostosowany do wymogów nowej ustawy. W systemie POL-on 1 została udostępniona możliwość rejestrowania nowych studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 oraz mechanizm wskazywania kontynuacji studiów już rozpoczętych. W systemie POL-on 1 został udostępniony oddzielny wykaz studentów na rok akademicki 2019/2020. Po uruchomieniu modułu Studenci w POL-onie 2.0 dane z wspomnianego wykazu zostaną przeniesione do nowego systemu automatycznie. Więcej na ten temat zobacz:

Rejestracja nowego studenta na rok akademicki 2019/2020

Rejestracja studenta kontynuującego studia na rok akademicki 2019/2020

Rejestracja nowego studenta studiów międzyobszarowych na rok akademicki 2019/2020

Rejestracja nowego studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki na rok akademicki 2019/2020