Każdą umowę należy zarejestrować jako osobne warunki zatrudnienia, jeśli zachowana jest ciągłość zatrudnienia. Jeśli ciągłość zatrudnienia jest przerwana, to powinny być rejestrowane nowe zatrudnienia.