XML będzie utrzymywany do roku akademickiego 2023/2024 (pierwszy rok akademicki bez XML to 2024/2025).