Jeśli pojawia się komunikat o błędzie, ale w szczegółowych danych osoby ubiegającej się o stopień doktora nie widać żadnego błędu, może to oznaczać, że błąd dotyczy danych historycznych. W tej sytuacji należy wejść w Historię zmian i skorygować wersję danych, w której występuje błąd.

Szczegółowe informacje, jak to zrobić znajdziesz we wpisie Pomocy „Nowe podejście do wprowadzania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora”, w akapicie „Błąd w danych historycznych”.