Wynika to z faktu, że dane dotyczące szkoły doktorskiej i programu kształcenia muszą zostać odświeżone w module Osoby ubiegające się o stopień doktora (zaciągnięte z modułu Szkoły doktorskie). Jeśli dane nie zostaną odświeżone w ciągu doby, prosimy o zgłoszenie tego faktu na Helpdesk OPI PIB.