System sprawdza uprawnienia instytucji do nadawania stopnia co najmniej doktora na dzień utworzenia szkoły doktorskiej. Problem mógł wynikać z tego, że na wskazaną datę uprawnienie do nadawania stopnia doktora przysługiwało wydziałowi, a nie uczelni, co początkowo uniemożliwiało pozytywne zweryfikowanie uprawnień.

Uwaga! Decyzją Ministerstwa, aktualnie system weryfikuje również, czy uprawnienie, które obecnie posiada instytucja główna wcześniej było na wydziale. Jeśli tak, umożliwia utworzenie szkoły na podstawie tych uprawnień. Data utworzenia szkoły nie może być wcześniejsza niż 1.10.2018 r. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.