W sekcji „Dane zatrudnienia” („Cechy zatrudnienia”) rejestrujemy tylko daty faktycznego zatrudnienia pracownika w podmiocie. Oznacza to, że podajemy tylko datę faktycznego zakończenia zatrudnienia pracownika. Natomiast informacje o umowie na czas określony i datach jej obowiązywania podajemy w sekcji „Warunki zatrudnienia”.