Stanowisko ministerstwa:

Uczelnie powinny wprowadzać dokładną kwotę (bez zaokrągleń).